PROFESSIONELE VASTGOEDBEMIDDELING   –   AANKOOP EN VERKOOP   –   HOME SERVICES   –   ONZE DIENSTVERLENING MET EEN HART !
Gevonden Woningen
U vindt niet wat u zoekt ? Probeer dan onze geavanceerde zoektocht »

Legale en fiscale administratie

  • Bij aan- of verkoop van uw Spaans vastgoed is een deskundige begeleiding aangewezen. Hiervoor kan u een beroep doen op onze Tecnico en Gestión Inmobiliario die perfect op de hoogte is van alle wettelijke verplichtingen.

LEGALE EN FISCALE ASSISTENTIE tijdens het overdrachtproces start met de opmaak van een aankoopovereenkomst en aanvraag van een N.I.E. nº (Numero de Identificación de Extranjeros) dat vereist is bij de notariele akte. Het openen van een bankrekening is noodzakelijk voor alle toekomstige financiële transacties en bij een eventuele hypotheekaanvraag.

FINANCIELE OPVOLGING bestaat uit BTW of overdrachtbelasting respectievelijk voor nieuwbouw- of een tweedehandswoning, notariskosten bij de opmaak van uw aankoopakte en registratie van uw woning. Verder de overdrachtkosten voor nutsvoorzieningen en een eventuele aanmelding bij uw urbanisatie om in orde te zijn met alle gemeenschsapelijke del en. Een eventuele vergoeding van uw fiscale vertegenwoordiger maakt alles volledig.

Opmaak van een testament of een notariële volmacht zijn veelgebruikte opties. Nuttig bij familiale situaties of wanneer u niet in staat bent om persoonlijk de akte te ondertekenen.

BIJ DE AFHANDELING VAN De VERKOOP VAN UW WONING is eveneens een tussenkomst van een Gestor aan te bevelen vooral in het geval van vereffening van een nog bestaande hypotheek of andere openstaande schulden. Als verkopen de partij wordt een bewoonbaarheidscertificaat (cedula de habitación) gevraagd bij een eerste woning of een certificaat van tweede bewoning (segundo tecnical habitación) Een energiecertificaat: wordt bij de overdracht van de woning aan de nieuwe eigenaar bezorgd en nodig voor de transfer van alle nutsvoorzieningen.

Plusvalia is de gemeentelijke meerwaardebelasting op de stijging van de waarde van de grond, en wordt In theorie betaalt door de verkoper. Vermogensbelasting is een nationale meerwaardebelasting die wordt berekend op de winst bij verkoop. Als resident wordt bij de volgende aangifte in de personenbelastingen (IRPF) dit verschil verrekend. Bij niet-residenten wordt 3% ingehouden, en aan de nationale belastingdienst.

FISCALITEIT VOOR NIET-INGEZETENEN EN RESIDENTEN

Belastingen zowel voor de buitenlandse als de resident-eigenaar zijn beiden onderworpen aan dezelfde fiscale wetgeving en aan een reeks onontkoombare fiscale verplichtingen zoals bij eigendomsbelasting, inkomsten uit uw eigendom, bankrekening of rentes uit spaardepositos. Niet-ingezetenen zonder of met vast verblijf zijn eveneens verplicht om op jaarbasis een aangifte "El Impuesto sobre la Renta de No-residentes" in te dienen. Deze belasting werd opgenomen in het dubbelbelastingsverdag geldig in die landen die het verdrag ondertekenden.


JURIDISCHE EXPERTISE ALS AANVULLENDE DIENSTVERLENING: bij familie-, burgerlijk-, arbeids- of successierechten kan u terecht bij onze jurist. Soms is een juridische afhandeling bij herschikking van mede-eigendom aangewezen om extreme overdrachtsbelasting te vermijden.

Bekijk alle eigenschappen

Aanbevolen

API Real Estate broker B&B casa Malimi OPENCAR Google translate Eviva España

© 2018 Malimi Costa Blanca S.L. | Ontwerp: Mediaelx | Legaal | Privacy | Site Map | Links